dimecres, 19 de juny del 2013

ACTIVITAT D’ ESTADÍSTICA (feta a l'assignatura Optativa de Matemàtiques1r ESO)

  -->
OBJECTIU: Anàlisi estadístic amb 6 enquestes realitzades a 1r i 2n d’ESO

ENQUESTES realitzades:

  •    ENAMORAMENT (2n ESO A i B)
  •  COM ENS RELACIONEM? (2n ESO A i B)
  •  AICLE (Aprenentatge integrat de Continguts i Llengües Estrangeres)
 2n ESO A
2n ESO B
1r ESO A 
 1r ESO B

PROCEDIMENT:
Després de recollir totes les enquestes tant de 2n com de 1r d’ESO, cada grup de 3 o 4 persones es va encarregar d’una enquesta.
En primer lloc, vam fer el recompte de dades.
En segon lloc, vam calcular les taules de freqüències per a cadascuna de les preguntes de cada enquesta (freqüència absoluta, freqüència relativa i tants per cent).
En tercer lloc, vam dibuixar el diagrama de sectors que ens dóna informació sobre el tant per cent de les respostes dels alumnes a cada pregunta de l’enquesta.   Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada