dissabte, 25 de gener del 2014

Què estaven observant?

Unes sals: clorur de sodi, aspirines, i sulfat de coure(II) pentahidrat.
Va ser un procés que després d'uns dies va tenir la recompensa en veure els cristalls formats


Sulfat de coure (II) pentahidrat
Sulfat de coure (II) pentahidrat
Clorur de sodi

aspirina